ДОКУМЕНТИ

Документи

Готови образци на документи

За ваше удобство ДЗЗД ”Луков, Горчев и Даскалов” предлага описание на процедури, както и набор от бланки за искания и молби, предназначени да активират и обслужват процесуални процедури и действия, свързани със съдебното изпълнение.

Уведомяваме посетителите на този сайт, че коментарите, препоръките и бланките, изложени в сайта имат ориентировъчен и спомагателен характер. Те не са предназначени да дават правен съвет за реализацията на конкретни субективни права или правна защита. Във всички случаи, в които считате, че съответните действия и процедури засягат Ваши права и интереси е препоръчително да се консултирате с адвокат.