ЗА НАС

Кантора Луков и Даскалов - частни съдебни изпълнители

15 години на сцената

От 2006 г. ДЗЗД „Луков и Даскалов” изпълнява мисията си на корпоративна организация на съдебни изпълнители с професионална чест и стремеж към перфекционизъм. За нас съединението прави силата, а доказателство за това са над десет години солиден правен труд и чисто име на блюстители на закона. Венец на нашите усилия днес е не само позиционирането ни в професията, а и динамичният ни растеж.

От 2006 г. ДЗЗД „Луков и Даскалов” изпълнява мисията си на корпоративна организация на съдебни изпълнители с професионална чест и стремеж към перфекционизъм. За нас съединението прави силата, а доказателство за това са над петнадесет години солиден правен труд и чисто име на блюстители на закона. Венец на нашите усилия днес е не само позиционирането ни в професията, а и динамичният ни растеж.

ДЗЗД „Луков и Даскалов” е едно от осемте професионални дружества на частни съдебни изпълнители в България. През изминалите години ние се утвърдихме като институция на професионалисти, съчетали безкомпромисното спазване на закона с ефективност на изпълнението и висок стандарт на клиентско обслужване. Професионалната ни експертиза за проучване на имущество на длъжници, специализирани процесуални действия по ГПК, ДОПК, АПК и ЗОЗ и връчване на съдебни книжа е обезпечена с персонален и логистичен капацитет не само за традиционното управление на процедури, но и за абонаментен дистанционен достъп до дела чрез интегрирана информационна система с функция „електронно дело“. Екипът ни включва двама съдебни изпълнители, двама помощник съдебни изпълнители, юрисконсулти и специализиран персонал, обезпечаващ правно-аналитична дейност, деловодни, финансово-счетоводни операции и връчване на книжа.

 • Законност
 • Независимост
 • Грижа за клиента
 • да практикуваме и налагаме добрите практики в частното съдебно изпълнение;
 • да утвърдим висок професионален и етичен стандарт на работа в съдебното изпълнение;
 • да бъдем сред водещите кантори в предоставяне на професионална експертиза и услуги в областта на принудителното изпълнение и призоваване;
 • най-добър стандарт на съвременна комуникация с клиента.
 • кантора, организирана на корпоративен принцип;
 • заместване в изпълнителни действия;
 • обединение на ресурси;
 • стандарти в организацията и управлението на дейността;
 • индивидуален подход към клиента.

Дружеството е основано през 2006 г. от частни съдебни изпълнители Тодор Луков и Стефан Горчев, а от 25.11.2013 г. пълноправен съдружник е частен съдебен изпълнител Добромир Даскалов. Съдружниците са придобили професионалния си статут след издържан конкурс по чл. 5, ал. 1, т. 8 от ЗЧСИ. ЧСИ Луков е с териториална компетентност района на Окръжен съд – гр. Пловдив, а ЧСИ Даскалов – района на Окръжен съд – гр. Пазарджик. Партньори на кантора „Луков и Даскалов” частни съдебни изпълнители са едни от най-големите национални и регионални търговски дружества, държавни агенции, общини и съдилища, чуждестранни компании, търговски банки, финансови институции, компании в сферата на комуналните услуги, дистрибуторски компании и търговски вериги. От експертизата на „Луков и Даскалов” се ползват водещи адвокатски кантори в региона и страната. Ние сме една от малкото съдебно-изпълнителски кантори, изградени на корпоративен принцип, прилагаща висок експертен стандарт на професионалната услуга в областта на изпълнението на частни и публични притезания, производства по реда на особените залози, европейски изпълнителни основания и свързаните с тях дейности.

Екипът на „Луков и Даскалов” е функционално структуриран и специализиран с цел да осигури максимална ефективност и адекватност както при правно-аналитичната дейност и принудителното изпълнение, така и при операциите по клиентско обслужване, управление на финансовите потоци и документооборот. Ние осигуряваме непрекъснатост на дейността чрез взаимозаменяемост на членовете на екипа при висок интензитет на операциите и съблюдаване на поставените срокове. Обединяващо за екипа ни е намирането на креативни решения за ефективно събиране на възложените вземания. В динамиката на този процес ние прецизно следим за запазването на баланса между интересите на кредиторите и правата на задължените лица съгласно закона. Разбирането на проблемите на страните в процеса и намирането на най-удачните решения спомагат за оптимална събираемост на задълженията при възможното запазване на отношенията между страните.

Богатият и разностранен опит на екипа ни в областта на правото и бизнеса и широката мрежа от професионални контакти поставят „Луков и Даскалов” – Частни съдебни изпълнители, в уникалната позиция да предостави оптималните решения за събиране на вземания в регионален и национален мащаб.”

Нашият екип