IV Международна научно-практическа конференция, Ектеринбург, Русия

12 Май

IV Международна научно-практическа конференция, Ектеринбург, Русия

От 18 до 20 септември, 2013 г. имахме щастието да станем съпричастни към уникален по мащабите и професионализма си форум, организиран от Федералната служба на съдебните пристави на Русийската федерация, проведен в административния център на Свредловска област – гр. Екатеринбург.

Срещата бе интригуваща не само поради възможността да се потопим в пленителния чар на великата страна, но и да обменим професионални мнения и впечатления с колеги, работещи в условията на сходни, но и на много различни системи от българската. В конференцията участваха представители на 19 страни, включително от централна и западна Европа, Русия, Беларус, Украйна, Прибалтика, Балканския полуостров, Южен Кавказ и Азия, в това число Китай и Монголия.

При лична среща с директора на службата Артур Парфенчиков, Ст. Горчев и Т. Луков връчиха на руските колеги паметен плакет със знака на Българската Камара на ЧСИ. Видно от снимковия материал „неизбежните в изпълнението“ се запознаха и с образци от нетрадиционни методи на принуда като „Царь Пушка“.

Write a Reply or Comment