21-ви Международен конгрес на съдебните изпълнители в Кейп Таун, Южна Африка

12 Mai

21-ви Международен конгрес на съдебните изпълнители в Кейп Таун, Южна Африка

Историята ни учи, че най-развитите центрове на световната цивилизация и култура са на кръстопът – сухоземен или океански. Движението, търсенето и обмена на идеи е предпоставка за развитие не само на духа на отделния човек като професионалист и творческа личност, но и на професионалната гилдия. Това бе основният ни мотив да участваме вър върховния международен професионален форум на UIHJ в Кейп Таун, Южна Африка. Това е градът, отстоящ на около 50 кв, от нос „Добра надежда“. Макар и релативно като георгафска точка носът се приема за граница между Индийския и Атлантическия океан. Подобно на Бартоломео Диас и Вашку да Гама и ние, Стефан Д. Горчев и Тодор И. Луков поехме на дълъг път водени от добрата надежда за ново професионално знание.

Централната тема, около която бяха ориентирани презентациите и дебатите на конгреса бе „Съдебният изпълнител на 21-ви век.“ Това е и заглавието на мащабен академичен труд , представена на 21-вия Международен Конгрес организиран от Международния съюз на съдебите изпълнители (UIHJ) . На 1–ви май в конгресния център съ състоя научна конференция по темата, на която Т. Луков изнесе кратка презентация за добрите професионални практики в България.

Най-голям интерес на конгреса провокираха теми като:

Световният кодекс на съдебното изпълнение – проект на UIHJ, целящ да обобщи, унифицира и кодифицира принципите на изпълнение на съдебно потвърдени притезания в страните-членки представен от Лео Нетен, Президент на UIHJ и Бернар Меню, Вицепрезидент на UIHJ.

“CADAT” – платформата за междудържавно сътрудничество на съдебните изпълнители и шерифи в южна и централна Африка, презентирана от Йохан Фурие (ЮАР), член на научния съвет на UIHJ.

Правомощия на съдебните изпълнители по установяване, събиране и съхраняване на доказателства, презентирана от Хосе Ресенде, председател на професионалната Камара на Португалия.

Информационните технологии в работата на съдебните изпълнители – Дигитално съдебни изпълнение. Търгове и продажби на имущество на виртуални електронни платформи. Основните доклади бяха представени от Махомед Босмаха (Алжир), Гари Кроуи (САЩ), Алан Бобан (Франция).

Създаване, развитие и дейност на Хагската конференция (обединяваща 140 свързани страни), Хагски конвенции, конвенция за връчване на книжа (ратифицирана от 65 страни), Кристоф Бернаскони, зам. генерален секретар на Хагската конференция.

Както показа работата на конгреса, в Република Южна Африка не само придобихме знание за професионалните прекатики на колегите от различни страни и контитненти. Видяхме реланите работни симбиози и гилдийни конфликти, добихме впечатление за цивилозованите начини за репшаването им. Дейността на южноафриканските шерифи като елемент от функционирането на държавната власт изобщо е уникален пример за успешния преход на един народ, във който огормното число подтиснати в миналото африканци и малкия брой потомци на бели колонизатори са намерили уникална формула не само за мирно съвместно съжителство, но и за развитие към икономически просперитет и балансиран социален компромис.

Write a Reply or Comment