V Международна научно-практическа конференция, Владикавказ, Русия

15 Sep

V Международна научно-практическа конференция, Владикавказ, Русия

От 09 до 11 септември, 2011 г. по персонална покана на Федералната служба на съдебните пристави на Руската федерация ЧСИ Т. Луков взе участие в V Международна научно-практическа конференция във Владикавказ, Русия.

Това второ участие на български съдебен изпълнител в научния форум на руските съдебни пристави беше белязано и от първата специализирана професионална презентация и доклад на международен форум на българското частно съдебно изпълнение.

20 минутната презентация на Т. Луков на тема „Законодателна рамка на съдебното изпълнение в България. Установяване на имущество на длъжника. Правомощия на съдебните изпълнители и права на длъжника, балансиращи механизми“ беше посрещната с интерес от аудиторията, в която освен представители на домакините, бяха и гости от Белгия, Финландия, Франция, Израел, Виетнам, Армения, Беларус, държавите от Средна Азия, както и страни със сходни на нас системи: Чехия, Словения и Сърбия.

Високото професионално ниво на форума беше засенчено само от мащабите на гостоприемството на преките домакини: правителството на република Северна Осетия – Алания. Замайващият калейдоскоп от исторически забележителности, запленяваща култура: песни, танци и музика, се запечатва в съзнанието с едно: във Владикавказ българите са припознати като братски народ от векове. Забележителни бяха личните срещи и разговори с директора на федералната служба Артур Парфенчиков, комуто от името на Камарата на частните съдебни изпълнители бе връчен церемониален кортик. Интригуващ беше и разговорът с губернатора на република Северна Осетия – Алания Таймураз Мамсуров. За известна изненада, губернаторът Мамсуров не даде избор на Луков освен да изпълнят в дует „Хубава си моя горо“ на чист български, за което представителят на ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ бе улеснен от предидущите десетки тостове на домакините неизбежно свързани с консумация на руски количества руска водка.

Write a Reply or Comment