Обучение Брюксел-февруари 2010

25 Feb

Обучение Брюксел-февруари 2010

На 25 февруари в столицата на Белгия и седалище на Европейската комисия и Европейския парламент – Брюксел, се проведе поредна обучителна сесия от станалия традиционен ден за европейско обучение на съдебни изпълнители. Събитието бе организирано от Международния съюз на съдебните изпълнители по инициатива на новия президент на съюза, г-н Лио Нетен.

Франсоаз Андре и Лио Нетен откриват сесията

Въпреки сложния за града и страната момент – затруднен трафик вследствие на тежката жп катастрофа от 15.02.2010, форумът се радваше на сериозен интерес от колеги от цяла Европа. Участниците наброяваха близо 150 души, като от българската камара в обучението взе участие Тодор Луков от ДЗЗД „Луков и Горчев” гр. Пловдив.

Сградата на Европейския парламент

Вечерта преди образователното събитие белгийската камара на съдебните изпълнители демонстрира сърдечно гостоприемство като покани участниците на официална вечеря в ресторант разположен в историческа 600 – годишна сграда в стария център на града.

Историческият център на Брюксел, сградата на тържествената вечеря

В сърдечна атмосфера, в присъствието на доайени на международния съюз, водещи фигури в професията и представители на академията, между които: Франсоаз Андре, Бернар Меню, Матю Шардон, проф. Антони Йонгблод, Ролан де Мерлие, Карлос Калво, и др. президентът Лио Нетен прокламира значимостта на обучителния процес на европейско ниво с цел както за повишаване на квалификацията на отделните професионалисти така и за все по-пълното функционално интегриране на дейностите на съдебните изпълнители от европейски страни. В характерния си увлекателен стил г-н Нетен заяви, че съгласно мъдрите съвети на баба му, усърдното обучение се предпоставя от добра храна и благодари на домакините, които наистина се бяха погрижили изяществото на белгийските специалитети, придружени с изискани френски вина да отговарят на висотата на събитието.

От ляво на дясно: Лио Нетен – Холандия, Стефан Женсолен – Франция, Карлос Калво – Люксембург, Дионисиос Криарис – Гърция, Тодор Луков – България

Обучителната сесия на 25 февруари премина в позитивна и динамична атмосфера на колегиалност и професионална солидарност. Първата тема – „Да открием Европейските институции” беше представена от Йоз Уидехааг от Холандия, първи квестор на комисията на Международния съюз.

Йоз Уидехааг – Холандия

През първата част на деня основна тема на доклада на Гийом Пейен, професор от университета в Мейн, Франция и Патрик Жилен, съдебен изпълнител от Белгия бяха проблемите на Европейската съдебна практика. Практическите аспекти на темата и в частност европейската заповед за изпълнение бяха представени от Матю Шардон – първи секретар на Международния съюз и Димитриос Тсикриакас, професор по право в Атинския университет. Техническите упражнения по темата бяха водени от Карлос Калво, президент на националната камара на съдебните изпълнители на Люксембург.

Залата на хотел Бедфорд, в която се проведе обучението

След обяд, г-н Гийом Пейен, консултант на Международния съюз направи ревю и анализ на европейското законодателство в аспекта на програмата от Стокхолм – правна рамка за периода 2010 – 2014 г. на Европейския съюз за взаимодействие между страните – членки в областите на полицейската и митническа компетентност, спасителни операции при бедствия и аварии, взаимодействие в областта на гражданското и наказателното право и др.

Адриан Стойка – Румъния, Стефан Женсолен – Франция – практическо занятие

Обучението завърши с презентация на правната уредба на изпълнението спрямо недвижимо имущество в Румъния и Франция съответно от г-н Адриан Стойка – секретар на борда на Международния съюз и председател на Румънската камара и Стефан Женсолен, съдебен изпълнител от Франция. Изключителен интерес при практическите занятия предизвика презентацията на Гюла Ковач – колежка от Унгария, която представи унгарската електронна „он-лайн” (интернет базирана) система за провеждане на търгове за продан на недвижими имоти, която позволява за съответната продан да се регистрират и наддават не само присъстващи в залата на търга наддавачи, но и такива, които са се регистрирали и наддават по електронен път в глобалната мрежа.

В заключение можем да заявим адмирациите си към перфектната организация от страна на Международния съюз и белгийската камара и добрата професионална грижа за повишаване квалификацията на европейските съдебни изпълнители. Колегите от ДЗЗД „Луков и Горчев” гр. Пловдив с готовност ще предоставят копия от обучителните материали на всички интересуващи се колеги.

Write a Reply or Comment