Конгрес на международния съюз – Марсилия 2009

16 Mai

Конгрес на международния съюз – Марсилия 2009

От 7 до 11 септември 2009г., в гр. Марсилия, Франция, се състоя ХХ-тия международен конгрес на съдебните изпълнители, където Българската Камара на частните съдебни изпълнители участва със свои представители.

В световния форум взеха участие деветстотин делегати, пристигнали от шейсет страни. Събитието протече под надслов: „Съдебният изпълнител – в закона, в държавата, в света”. Конгресът е върховният орган на МССИ и се състои от всички съдебни изпълнители от националните камари или асоциирани участници, представлящи професията. Неговите решения са задължителни.

Международният съюз организира своите конгреси на всеки три години последователно на различните континенти. След първия проведен такъв конгрес през далечната 1952г. в гр. Анси, Франция, през 2009г. дойде ред отново той да се проведе на френска земя. Събитието беше още повече изключително заради оттеглянето в напълно заслужена почивка на г-н Жак Иснар от президентския пост, който той заемаше с безспорен авторитет в продължение на петнадесет години.

Признателността към делото на г-н Иснар бе изразена в поразителен с тържествеността си бенефис при започването на който всички присъстващи в залата представители на академията, съдебни служители и колеги в чиито страни е прието да носят тоги сложиха церемониалните си одежди и аплодираха отиващия си президент с такава искрена емоционалност, че в залата едва ли остана колега, който да не почувства със сърцето си гордост, че принадлежи към достойната професия на съдебния изпълнител.

Работният форум беше изключителен и поради широкия обхват, полезността и значението за професията на представените доклади и научни трудове. Акцентирано беше на мястото на съдебния изпълнител в законодателството, в държавата и в света. Като докладчици се представиха 43 участника – съдебни изпълнители, професори по право с международна репутация и международни експерти от 26 държави. Качеството на дебатите беше много високо, както и самата организация на конгреса от френските домакини.

Камарата на частните съдебни изпълнители е пълноправен член на Международния съюз на съдебните изпълнители (МССИ). В момента членове на МССИ са 73 държави. В близко бъдеще към международната професионална организация ще се присъединят още няколко държави, които понастоящем се ползват със статута на наблюдатели и асоциирани членове. България е пълноправен член от 2005 година.

Конгресът е най-мащабният и представителен форум на страните – членки на МССИ от цял свят. На него старото ръководство дава морален доклад за дейността си през изминалия четиригодишен мандат и се избира нов управителен съвет. Освен участието си в различните сесии и работни групи по време на конгреса, нашата делегация в лицето на своя Председател даде своя глас за избор на ново ръководство на Международния съюз.

Според устава на световната организация, държави, които в периода между два конгреса са станали асоциирани членове или са били наблюдатели, по време на конгреса се избират чрез гласуване за пълноправни членове. През 2009г. в Марсилия голямото семейство на МСИИ се увеличи с още пет държави – членки: Македония, Русия, Беларус, Чили и Мавритания.

Форумът бе уникален с това, че за първи път участниците в нашата делегация имаха уникалния шанс да се докоснат до космополитизма и живата история на сравнително младата ни професия. В това отношение впечатляващ за нас бе докладът на г-н Дионисиос Криарис – вице президент на националната камара на Гърция, който в разработката на темата „съдебният изпълнител – присъщ елемент на правовата държава” разкри романтична релация на действащи правни принципи с правото и държавността на древна Елада. Изключителен интерес провокира докладът на проф. Робърт Емерсън от Университета на Флорида, САЩ – щат известен със социално историческото съжителство на три правни култури – испанската, англо-саксонската и екзотични елементи от традициите на североамериканските индианци. Професор Емерсън илюстрира препратките към Наполеоновия кодекс, носейки шапката на създателя му, а особеностите на англосаксонската система – с цилиндъра на чичо Сам.

В разговор с член на нашата камара, професор Емерсън сподели, че българи са едни от най талантливите му студенти във Флорида.

Интерес предизвикаха изявите на колегите от Африканския континент, мнозинството от които бяха облечени в характерното за страните им бизнес или съответно официално облекло.

Професор Жаклин Луиз-Обл разви темата за съжителството на Наполеоновия кодекс и традиционното семейно и наследствено право в Брега на слоновата кост, където позитивно правната система е наследена от дните на колониализма, а във вътрешността на страната неотменно се прилагат традиционните норми на обичайното право, според което семейството не включва непременно само една съпруга, от което произтичат ред семейно и наследствено правни компликации.

Проведоха се интересни неформални срещи с колеги от Люксембург, САЩ, Камерун, Свазиленд, Франция, Русия и Шотландия, на които освен правните аспекти на работата ни коментирахме и характерните за съответните региони дестилационни традиции.

В заключение можем да кажем, че посетилите Марсилия за този конгрес станахме преки свидетели на това, че сме интегрална част от един силен световен професионален конгломерат с богати традиции, динамично настояще и без съмнение – обещаващо бъдеще.

Write a Reply or Comment