СТОЙКО ВЪЛЧИНОВ

Помощник частен съдебен изпълнител
E-mail: valchinov@lg-bg.com

  • 2004 г. – завършва Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив
  • 2009 г. – завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – специалност „Право“, образователна степен „Магистър”
  • 2009-2010 г. – стажант в Окръжен съд – гр. Пловдив
  • 2010-2012 г. – юрисконсулт при ДЗЗД „Луков и Горчев“ – Частни съдебни изпълнители
  • 2012 г. – помощник частен съдебен изпълнител при ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов” – Частни съдебни изпълнители