СТЕФАН ГОРЧЕВ

Управляващ съдружник, частен съдебен изпълнител с район на действие ОС Пловдив
E-mail: gorchev@lg-bg.com

  • 1991 г. – завършва Езикова гимназия „Георги Кирков”, гр. Пловдив
  • 1991-93 – ШЗО Плевен
  • 1998 г. – завършва СУ „Климент Охридски”, специалност „Право”
  • 1998 г. – сътрудник в Адвокатска кантора „Новелконсулт” София
  • 1998-99 г. – съдебен кандидат в Пловдивски окръжен съд
  • 2000 г. – юрисконсулт в „Оптела” АД, гр. Пловдив
  • 2000-2006 г. – юрисконсулт и старши юрисконсулт в „Актавис” ЕАД (преди „Балканфарма Холдинг” АД), гр. София.
  • От 1 октомври 2006 г. частен съдебен изпълнител, управляващ съдружник в „кантора частни съдебни изпълнители „Луков и Горчев”
  • 2009 г. – член на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители
  • от 2015 – член на Контролния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители