РАЛИЦА ЙОРДАНОВА

Помощник-частен съдебен изпълнител
E-mail: ryordanova@lg-bg.com

  • 2007 г. завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „ Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково, средно образование
  • 2012 г. завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Право”, образователно-квалификационна степен „Магистър”
  • 2012-2013 г. стажант в Пловдивски окръжен съд
  • 2013-2015 г. юрисконсулт в ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов”, ЧСИ
  • от януари 2016 г. помощник- частен съдебен изпълнител ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов”, ЧСИ