НОНКА ПЕТРИШКА

Помощник-частен съдебен изпълнител
E-mail: npetrishka@lg-bg.com

  • 2006 г. – завършва Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ – гр. Пазарджик
  • 2011 г. – завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“, образователна степен „Магистър”
  • 2012 г. – 2015 г. – юрисконсулт при ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов ” – Частни съдебни изпълнители
  • от ноември 2015 г. – помощник частен съдебен изпълнител при ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ – Частни съдебни изпълнители