Нина Христоскова

Помощник частен съдебен изпълнител
E-mail: nhristoskova@lg-bg.com

  • 2005 г. – завършва НУМТИ „Добрин Петков“ – гр. Пловдив
  • 2012 г. – завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“, образователна степен „Магистър”
  • 2013 г. – 2016 г. – юрисконсулт при ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов ” – Частни съдебни изпълнители
  • от януари 2016 г. – помощник частен съдебен изпълнител при ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ – Частни съдебни изпълнители