МАРИАНА ТОДОРОВА

Помощник частен съдебен изпълнител
E-mail: mtodorova@lg-bg.com

  • 2005 г. – завършва ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив
  • 2011 г. – завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“, образователна степен „;Магистър“
  • 2011 -2012 г. – стажант в Окръжен съд – Пловдив
  • 2012 – 2015 г. – юрисконсулт при ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ – Частни съдебни изпълнители
  • от януари 2016 г. – Помощник частен съдебен изпълнител при ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ – Частни съдебни изпълнители