КАЛИН КОНСТАНТИНОВ

Помощник-частен съдебен изпълнител
E-mail: kkonstantinov@lg-bg.com

  • 2006 г. завършва ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново;
  • 2012 г. завършва ВСУ „Черноризец храбър“ – гр. Варна, специалност „Право“;
  • 2012 г. съдебен кандидат във Варненски окръжен съд;
  • 2014 – 2016 г. юрисконсулт в ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов” – Частни съдебни
    изпълнители
  • от юли 2016 г. помощник частен съдебен изпълнител ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов” – Частни съдебни изпълнители