ДОБРОМИР ДАСКАЛОВ

Управляващ съдружник, частен съдебен изпълнител район на действие ОС Пазарджик
E-mail: ddaskalov@lg-bg.com

  • 2000 г. завършва ТХВП – гр. Пловдив, средно специално образование
  • 2006 г. завършва ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Право”
  • 2009 г. завършва ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Приложна психология”
  • 2007 г. съдебен кандидат в Пловдивски окръжен съд
  • 2007-2008 г. юрисконсулт в ДЗЗД „Луков и Горчев”, ЧСИ
  • 2008 г. помощник частен съдебен изпълнител ДЗЗД „Луков и Горчев”, ЧСИ
  • от 2013 – частен съдебен изпълнител, управляващ съдружник в кантора на частни съдебни изпълнители „Луков, Горчев и Даскалов“